ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

LIKE-ICE! Plus 7 se systémem 3D Puzzle Quickconnect

CO JE LIKE-ICE! ?

LIKE-ICE! Je výsledek nákladných výzkumných prací a testování, aby byly splněny klíčové požadavky hokejistů, krasobruslařů, stejně jako provozovatelů. Obzvláště důležité pro nás přitom bylo:

Jak funguje "LIKE-ICE!"?

Při bruslení na ledu se v principu jezdí na vodě. Díky váze bruslaře je tlakem nože led přeměňován na vodu. Díky vytvořenému vodnímu filmu je klouzání po ledu vlastně teprve možné. U plastu toto přirozeně možné není. Protože ani ta nejtěžší osoba nestačí na změnu stavu skupenství. Proto se přišlo u předchozích generací umělých ledů na ideu nanášet přídavné mazivo. To se jeví v prvním okamžiku jako tomu velmi blízké. Pokud se nemůže skupenství změnit na kapalinu, nanese se něco tekutého. V praxi je to ale spojeno s velkými nevýhodami:

  • Mazivo musí být naneseno všude. Pokud tomu tak není, může se právě na suchých místech rychle upadnout.

  • Nanášení kluzných prostředků (emulzí) si bere požadavek na ne nevýznamné množství času. Musí být dle frekvence bruslení a teploty trvale opakováno.

  • Nečistoty jsou snadno a dobře absorbovány kluzným prostředkem, což způsobuje, že povrch syntetického kluziště se velmi rychle znečistí a nečistoty následně výrazně ovlivňují kluznost.

  • Když skončíš na zemi, může tento prostředek způsobit na tvém oblečení nevzhledné skrvrny.

Proto je jasné, proč LIKE-ICE! extrémně usiloval, aby vyvinul produkt, který toto teoreticky nutné zlo nepotřebuje. V mnoha oblastech se můžeme mnoho učit, když jen nahlížíme jednoduše na přirozenou povahu věcí. Výsledky naší interní studie byly základem pro pochopení procesu klouzavosti a fyzikálně chemické přeměny k produktu LIKE-ICE!

Výsledkem tohoto nákladného vývoje je umělá podlaha, která si vystačí plně bez přídavných kluzných prostředků a přitom ještě vykazuje lepší kluzné vlastnosti, než umělá podlaha s těmito kluznými prostředky.

„LIKE-ICE!“ funguje plně bez kluzných prostředků, díky dosažení do této doby téměř nemožné schopnosti klouzavosti na umělém materiálu. S „LIKE-ICE!“ tak existuje jen bruslení a klouzání, jako na ledě.

Má LIKE-ICE! Atest TÜV a co to znamená?

LIKE-ICE! Je jediný dodavatel, který pro takový produkt obdržel certifikaci TÜV. To je rozhodující především pro obce, které bez tohoto certifikátu umělé ledové plochy neobdrží pojištění.

U LIKE-ICE! Jsou k dispozici všechny důležité a rozhodující certifikáty o výrobním a organizačním procesu. V případě zájmu se zeptejte.

Jak to vypadá s opotřebením plastu?

Jisté opotřebení bylo dokonce záměrně dovnitř materiálu zakomponováno, jinak by právě brždění nebylo možné. (V minulosti jsme měli také desky s extrémně nízkým opotřebením, ale bylo možné na nich brzdit pouze úzkým zatočením)

Desky se lisují za extrémního tlaku a výchozí materiál se tak značně zhutňuje. Výsledný otěr po shlédnutí vypadá jako kousek cukru, podobající se až cukrové vatě. Cukr nabírá až gigantických rozměrů, ačkoliv se jedná pouze o pár gramů.
Konkrétně: Během měsíce, při plném využití (min. 6 h denně) vznikne přibližně z tří čtvrtin plný 10 l kbelík obrusného prachu, který váží přibližně 1,7 kg. Podlaha má při standardní tloušťce panelu 20 mm a při velikosti 450 m2 hmotnost přibližně 8,7 t.
Z toho je prokázáno, že s uvedeným množstvím obrusu by došlo teoreticky k opotřebení desky o jednu třetinu při extrémním denním využívání za přibližně 1706 měsíců, tedy 142 let.

Jaké formy jsou možné?

Desky lze velmi dobře opracovat běžnými stroji a nástroji na opracování dřeva
Rovněž i tedy okružní pilou, přímořarou pilou, frézou, nebo bruskou na parkety. Z tohoto důvodu mohou být instalovány i neobvyklé tvary.
Základní formát desek je standardní čtverec (1x1m). V závislosti na požadavcích lze vyrábět i jiné formáty.

Musí být instalace provedena montéry společnosti LIKE ICE?

Ne bezpodmínečně. Desky LIKE-ICE! S patentovaným spojovacím systémem QUICK-CONNECT mohou být sestaveny každou trochu zručnou osobou.
Pro speciální projekty mohou být desky také svařeny. Svaření desek může být provedeno pouze naším zkušeným odborníkem. Kromě těchto zkušeností jsou k tomu potřebné vhodné svařovací stroje, které má k dispozici LIKE ICE.

Jak dlouho trvá dodávka kluziště?

V závislosti na velikosti plochy a místu dodání můžeme obvykle dodat do 4-6 týdnů. Ve velmi naléhavých případech rychleji. Menší množství jsou vždy na skladě.

Jak velké a jak silné jsou desky?

Se spojovacím systémem QUICK-CONNECT mají desky rozměr přibližně 1 x 1 m a jsou tlusté přibližně 2 cm.

LIKE-ICE! Home-Line jsou rovněž rozměru 1 x 1 m a jsou tlusté přibližně 1 cm.

Jak se desky spojují?

Systém připojení QUICK CONNECT: Patentovaný systém připojení LIKE ICE QUICK CONNECT je výhradně k dispozici u společnosti LIKE ICE a jejích prodejců. Díky trojrozměrnému spojovacímu systému se desky navzájem zaaretují (zamknou). Kromě toho, desky jsou postaveny extrémně rychle, protože žádné jiné spojovací prostředky, jako např. čepy, nýty, kolíky a šrouby nejsou zapotřebí.

Pro speciální projekty můžeme desky svařovat. Svařování panelů se používá pro systémy, které jsou trvale instalovány.

Lze "LIKE-ICE!" pokládat na nerovný podklad?

Obecně platí, že podklad musí být rovný. To se může stát, podle typu podkladu, různými způsoby:

-OSB deskami s pero-drážkou
-Styrodurem nebo Styroporem (extrudovaným polystyrenem)
-Tesařskou konstrukcí s OSB
-Hladkou a zhutněnou štěrkovou vrstvou jemné frakce
-Hladkou a zhutněnou pískovou vrstvou.
-dřevěnou podlahou
-pódiem

Je na "LIKE-ICE!" potřeba mít speciální bruslařské boty?

Ne. Bruslařské nože však musí – stejně jako na ledě – být čisté a nesmí být rezavé.

Otupí se brusle rychleji?

Ano. Asi dvakrát rychleji.

Je zapotřebí nějaký speciální brus?

Ne. Jako na ledu. Brus by měl být ale relativně čerstvý. Rezavé nože jsou ale tabu.
Všechny standardní bruslařské brusky jsou pro LIKE-ICE! Způsobilé.

Mohu na "LIKE-ICE!" brzdit stejně jako na LEDU?

Ano. U LIKE-ICE! bylo toto téma těžištěm vývoje produktu spolu s možností bruslení bez přídavných kluzných prostředků.

Jak se chová na "LIKE-ICE!" puk?

Téměř jako na ledě. Stejně jako u klouzání, jede puk malinko méně rychle jak na ledu. Vzhledem k tomu, že není použito žádné mazivo, puk nemůže zůstat zčásti "lepivý", jako je tomu v případě kaluží na ledových plochách nebo při hromadění maziva na umělých plochách.

Potřebuji k provozování "LIKE-ICE!" kluzný prostředek?

Ne. Klouzavé vlastnosti LIKE-ICE! jsou i bez jakéhokoliv prostředku zlepšujícího kluznost lepší než povrchy, které tyto prostředky potřebují.

Jak se chovají brusle brankáře na "LIKE-ICE!"?

Právě tak, jako na pravém ledu.

Je povoleno pořádat soutěže na syntetickém ledu?

Za tímto účelem byste se měli poptat u svého domovského svazu.
V Německu, Švýcarsku a Rakousku nejsou profesionální zápasy ve vyšších ligách na něm povoleny. U provozování tréninků je využíván. Přátelské a turnajové zápasy však na něm mohou být prováděny.
Pracujeme na tom, aby v budoucnu i na oficiálních turnajích byly zápasy na LIKE-ICE! povoleny.

Může se plocha "LIKE-ICE!" poškodit mrazem nebo silným slunečním zářením?

Všechno, co se nachází pod volným nebem, je vystaveno slunečnímu záření, resp. UV záření. Proto je LIKE-ICE! vybaven nejnovější ochranou proti UV záření. To zajišťuje dlouhou životnost navzdory slunečnímu záření. Mráz nemůže LIKE-ICE! poškodit. Panely byly, bez jediného problému, testovány v teplotách od -65°C do 75°C. Vytvoří-li se vám jednou na LIKE-ICE! vrstva ledu, nerozeznáte již více jízdu na LIKE-ICE! od normálního ledu. Pořádnou vrstvu sněhu a ledu můžete jednoduše oškrábat, aniž byste poškodily povrch.

Potřebuji pro svou plochu "LIKE-ICE!" střechu?

Ne, ale samozřejmě střecha zajišťuje, že na povrch padá méně nečistot, a především že povrch může být provozován nezávisle na počasí po celý rok.
LIKE ICE dodává vhodné střešní systémy.

Musím plochu "LIKE-ICE!" po dešti vysušovat?

Ne. Déšť nezmění optimální kluznost. Protože schopnost klouzavosti je tak dobrá, že nemůže být ovlivněna deštěm.
Vzhledem k tomu, že žádný prostředek pro zlepšení kluznosti (emulze) nemůže být spláchnut, nehraje déšť žádnou roli. Kluznost zůstává neměnná.

Jak vyčistím plochu "LIKE-ICE!" ?

Doporučujeme pravidelné čištění pomocí čistícího stroje na podlahy.
To by mělo být prováděno pouze vodou bez čistícího prostředku.
V hale můžeme někdy vystačit s vysáváním a při minimálním otěru lze použít také pouze zametání. To však není plně funkční.
Nejvíce účinnou metodou je pak postřik studenou tlakovou vodou.

Jak dlouhá je záruka na plochu "LIKE-ICE!" ?

LIKE-ICE! poskytuje záruku 10 let na vnitřní použití a 5 let při používání venku.
Bez omezení ve všeobecných obchodních podmínkách, při přiměřeném využití odpovídající účelu. (Vyloučený je vandalismus a vyšší moc.)
LIKE-ICE! je složením polymerů a aditiv. Výrobek v komerční formě nepředstavuje riziko pro lidské zdraví vdechováním, požitím, kontaktem s kůží nebo vodou.

Je materiál "LIKE-ICE!" zdraví škodlivý?

LIKE-ICE! je neškodný podle směrnic EU 67/548 / EEC a 99/45 / EC.

Tím, že LIKE-ICE! nepoužívá žádná mazadla, tak neobsahuje jedy jako jsou v nich např. obsažené silikáty, benzeny, aj.

Z času na čas zainteresované strany kladou otázku, zda je v případě vdechování prach z oděru nebezpečný. Přestože výše uvedená směrnice EU jasně říká NE, rádi bychom to podrobněji vysvětlili:

Prach je velmi hrubý. Alveoly nemohou tyto částice přijmout. Pokud se částice dostanou do plic, vylučují se jako jiné běžné prachové částice. Pravděpodobnost, že se tento prach dostane i do plic, je také extrémně nízká, protože tyto částice jsou velmi těžké a ve skutečnosti zůstanou po vzniku ležet bezprostředně na zemi. Člověk by musel vědomě nasát prach ze země.

Tudíž je LIKE-ICE! plně nezávadný pro přírodu, člověka a zvířata.