Podnik

Kořeny našeho podniku vedou zpět do roku 2005 a v roce 2015 jsme oslavili naše 10leté jubileum.

Tehdy jsme experimentovali se standardními deskami PE a odpovídajícími kluznými kapalinami, které jsme na ně nanášeli. Desky vypadaly přibližně tak, jako dnes prodávají zčásti někteří naši konkurenti. 2x1 m s tloušťkou 20 mm a spoji drážky a pera. Ukázalo se však, že tyto systémy v běžném životě nefungují. Spoje s drážkou a perem se uvolňovaly, vznikaly mezery. Kluzný prostředek se smýval nebo velmi silně přitahoval nečistoty. Oblečení uživatelů se v důsledku toho znečišťovalo nejen kluzným prostředkem, ale také nečistotami, které v něm byly zachycené.

Nový začátek

Po dvou letech jsme se rozhodli prodej zastavit a přijali jsme rozhodnutí vyvinout odpovídající výrobek bez kluzných prostředků, nebo všechno zastavit. To trvalo až do roku 2008 a pohltilo vysokou šestimístnou sumu, než se podařilo získat desku, která fungovala bez dalších kluzných prostředků. Musel však být také ještě vyřešen problém se spojováním. Plochy s rozlohou nad 100 m² nebylo možné stavět se systémem pera a drážky. Desky se oddělovaly příliš rychle. Navíc byla jejich montáž a demontáž příliš namáhavá. A při každé nové montáži již otvory nelícovaly správně. S vývojem spojení desek, které by vydrželo na kluzištích s délkou nejméně 100 m, jsme začali již v roce 2007. Na konci roku 2008 se to podařilo: Spojovací systém však byl natolik revoluční a jedinečný, že jsme ho tehdy zaregistrovali k ochraně. To je také důvod, proč až dosud nejsou na trhu žádné podobné systémy. Tato ochrana je natolik dalekosáhlá, že můžeme zakázat i jen podobné spoje. V roce 2014 jsme náš systém ještě vylepšili a přihlásili ho v mnoha zemích k mezinárodnímu patentovému řízení. (viz obrázek)

Začátek podnikání společnosti LIKE-ICE

V roce 2008 byla také založena společnost LIKE-ICE. Pak jsme vyrobili několik vzorových kluzišť a v roce 2009 jsme poprvé představili náš produkt na veletrhu FSB v Kolíně pod novým názvem LIKE-ICE! – tento název je také chráněn prakticky ve všech zemích světa. Tím byl podnik založen a od té doby se až dosud každoročně náš obrat zdvojnásoboval. Od roku 2009 jsme vyvinuli 7 dalších generací a tím se stále více blížíme vlastnostem skutečného ledu. Název LIKE-ICE není jen název výrobku, ale také cíl, ke kterému se hlásíme. "Klouzat jako na ledu".


Nové produktové řady a schválení IFI

Po naší profesionální řadě LIKE-ICE! Plus 7 jsme v roce 2017 představili ještě naši novou řadu Home pro domácnosti a několik nových nástrojů. V roce 2014 jsme představili první curlingovou dráhu vyrobenou celou z plastu, která však funguje pouze s letními kameny. To oslovuje zákazníky z volnočasové a poloprofesionální sféry. V roce 2016 jsme vstoupili na trh s dráhou představenou na mistrovství světa 2014, která funguje se zimními kameny, dřevěnými a korutanskými holemi. Dne 13. července 2016 jsme obdrželi letní licenci od IFI (International Federation Icestocksport). Zpoždění nebylo způsobeno produktem, ale délkou patentového řízení. To se však muselo uskutečnit, aby tento produkt zůstal na celém světě jedinečným.

Přejeme Vám hodně zábavy na našich webových stránkách a později s našimi výrobky!

Zakladatel a vývojový pracovník

Generální ředitel

Jürgen Weiss, ročník 1965

Vzdělání:

Strojní inženýr (mechanical engineer)

Technický ekonom (technical business economist)

Vývojář softwaru, absolvent kurzů dalšího vzdělávání a držitel řady diplomů