Tiráž

Vlastník webových stránek a osoba odpovědná za obsah: LIKE-ICE Science GmbH, zastoupená panem Jürgenem Weissem (CEO)

LIKE-ICE Science GmbH

Ludwig-Erhard-Str. 5

84069 Schierling, Německo

Zápis do obchodního rejstříku Regensburg,

Č. HRB 15345

Vyloučení odpovědnosti
Společnost LIKE-ICE Science GmbH sestavuje obsahy těchto internetových stránek s velkou pečlivostí a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. Údaje však slouží jen k nezávaznému, všeobecnému informování a nenahrazují podrobné individuální poradenství.

Společnost LIKE-ICE Science GmbH nepřebírá žádné záruky za aktuálnost, správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách nebo kdykoli za bezporuchový přístup k nim. V případě odkazů na internetové stránky jiných osob nepřebírá společnost LIKE-ICE Science GmbH žádnou odpovědnost za obsah stránek propojených odkazy. Použitím odkazu opouštíte informační nabídku společnosti LIKE-ICE Science GmbH. Pro nabídky jiných osob proto mohou platit odlišná ustanovení, zejména pokud jde o ochranu dat. Společnost LIKE-ICE Science GmbH dále odmítá záruky v případě servisních služeb, zejména při stahování souborů, které dává společnost LIKE-ICE Science GmbH k dispozici ke stažení na internetových stránkách LIKE-ICE Science GmbH, a to pro případ porušení povinností z důvodu lehké nedbalosti.

Die LIKE-ICE Science GmbH übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten oder den jederzeitigen störungsfreien Zugang. Bei Verweisen (Links) auf Internetseiten Dritter übernimmt die LIKE-ICE Science GmbH keine Verantwortung für die Inhalte der verlinkten Seiten.
Mit dem Betätigen des Verweises verlassen Sie das Informationsangebot der LIKE-ICE Science GmbH . Für die Angebote Dritter können daher abweichende Regelungen gelten, insbesondere hinsichtlich des Datenschutzes. Weiterhin schließt die LIKE-ICE Science GmbH ihre Haftung bei Serviceleistungen, insbesondere beim Download von durch die LIKE-ICE Science GmbH zur Verfügung gestellten Dateien auf den Internetseiten der LIKE-ICE Science GmbH , für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus.

Prohlášení o ochraně osobních údajů (přejete-li si plné znění tohoto prohlášení, klikněte na slova Prohlášení o ochraně osobních údajů).
Váš zájem o náš podnik nás velmi těší. Ochrana osobních údajů má pro vedení společnosti LIKE-ICE Science GmbH velký význam. Internetové stránky společnosti LIKE-ICE Science GmbH je v zásadě možné bez jakéhokoli uvádění osobních údajů. Pokud by chtěla některá osoba využít zvláštních služeb našeho podniku prostřednictvím našich internetových stránek, mohlo by být třeba zpracovat její osobní údaje. Je-li nutné zpracování osobních údajů a k takovému zpracování neexistuje žádný zákonný podklad, vyžádáme si obecně souhlas dotčené osoby.

Politika ochrany osobních údajů společnosti LIKE-ICE Science GmbH je založena na terminologii používané evropskou směrnicí a regulačním orgánem při přijímání obecného nařízení o ochraně údajů (DS-GVO - GDPR).

Zpracování osobních údajů, jako je například jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo dotčené osoby, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými pro společnost LIKE-ICE Science GmbH. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů se společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních informací, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc informovány o svých právech v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost LIKE-ICE Science GmbH jakožto osoba odpovědná za zpracování osobních údajů zavedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenos dat na bázi internetu však může mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu se může každá dotčená osoba svobodně rozhodnout, zda nám sdělí své osobní údaje jiným způsobem, například telefonicky. Více o tom ................................................................. (klikněte)


© Copyright 2004 - 2018, LIKE-ICE Science GmbH , Německo

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na webové stránce společnosti LIKE-ICE Science GmbH jsou chráněny autorskými právy a dalšími ochrannými zákony. Je zakázáno obsah těchto stránek kopírovat, distribuovat, upravovat nebo zpřístupnit jiným stranám ke komerčním účelům. Některé stránky obsahují také obrázky, které jsou předmětem autorských práv jiných stran.