LIKE-ICE! - Pravidla hokeje na rybníku

Společnost LIKE-ICE si jednou dala práci s překladem různých pravidel hokeje na rybníku z angličtiny a výsledek pak shrnula do přehledu pravidel. Samozřejmě si neděláme nároky na to, že by uvedená pravidla byla kompletní a správná. Přesto s nimi lze hrát.

I nadále však budeme pracovat na tom, abychom sepsali obsáhlé dílo, které pak budeme moci prohlásit za kompletní. Kliknutím na sousední obrázek si můžete bezplatně stáhnout soubor PDF s aktuálním stavem uvedeného díla.

Váš tým LIKE-ICE