Materiál

Výrobek speciálně vyvinutý pro sport

Molekulární struktura PE

LIKE-ICE! není jen tak nějaká průmyslová deska, která se použije jiným způsobem, než bylo zamýšleno. Nestačí prostě vzít jako obvykle desku z PE, natřít ji olejem a hotovo.

Ohromné náklady na vývoj a čas

Spousty práce, hodně překvapení

V roce 2004 jsme začali s rešeršemi a pracemi na vývoji. Až po pěti letech a 7místných investičních nákladech jsme v roce 2009 představili na veletrhu FSB v Kolíně první generaci našich výrobků.

obvyklé držení a manévrování

Zrodila se revoluce na trhu. Byla představena první samomazná deska vyvinutá speciálně pro sport – LIKE-ICE!

Cesta k ní byla všechno, jen ne jednoduchá. I přes skutečně jedinečné know-how v oboru plastických hmot se zpočátku nedařilo dosáhnout požadovaných vlastností. Přitom jsme se ještě nesoustředili na vlastní kluznost ve srovnání s ledem. Mnohem důležitější bylo, aby sportovec mohl bruslit v poloze, na kterou byl zvyklý, a aby mohl své obvyklé manévry provádět přesně stejným způsobem jako na ledě. Důležité přitom je, aby hráči trénovali stejné svaly, jako kdyby jezdili na ledě. Až na konci doby, po kterou trval vývoj, krátce předtím, než jsme se z finančních důvodů ocitli téměř v koncích, se nám podařil první fungující výlisek. Nyní nastal čas, abychom otestovali trvanlivost dosažených vlastností. Je možné, že fungují jen časově omezeně atd. I zde jsme museli výrobek ještě znovu vylepšit. Přimíchaná aditiva opouštěla výrobek v podobě difuze rychleji, než bylo žádoucí. Nyní jsme museli ještě dosti dlouhou dobu pracovat na parametrech výroby. Rychle se ukázalo, že řešení nebylo možné hledat v chemii, ale ve fyzice. Po určité době se nám podařilo dosáhnout všech požadovaných vlastností a zachovat je po celou dobu životnosti "ledové desky". Bohužel za tu cenu, že jsme k vylisování desky potřebovali přibližně 5x delší dobu než u PE. Zajistit potřebné vlastnosti a trvanlivost se daří až po mnoha změnách tlaku a teploty a odpovídajících fázích ochlazení. Tím jsme bohužel již ve výrobě třikrát dražší než běžná deska. Přesto se nám nakonec podařilo dosáhnout přibližně stejné cenové hladiny, za kterou prodávají své výrobky naši konkurenti.

Laboratorní srovnání

Porovnání tření ledu, LIKE-ICE! a dalších výrobků

Kvalita a funkce desky jsou tedy důsledkem chemicky a fyzikálně zpracovaného a upraveného plastu, který vychází z několika milionů různých výrobních parametrů, a tak ho rozhodně nebude možné zkopírovat. Tak vznikl nesrovnatelný výrobek. S nejlepšími parametry, jakých nelze dosáhnout ani po natírání kluzným prostředkem.

7 aditiv - méně by bylo k ničemu

Některá aditiva jako prášek

Některá aditiva jako prášek

V aktuální generaci je obsaženo sedm aditiv. Z toho jsou 2 spíše standardní, jeden stabilizátor – ochrana před UV zářením a antistatický přípravek ke snížení elektrického náboje. Různá plniva vylepšující vlastnosti (nepatří mezi 7 zmíněných aditiv).

Maximální nasycení aditivy

To se až dosud nepodařilo nikomu

To se až dosud nepodařilo nikomu

V oboru se považuje sycení odpovídajícími aditivy přesahující 1,5-2 % prakticky za nemožné. To se samozřejmě týká všech výrobců, kteří pracují ve výrobě se standardními parametry a vyrábějí desku PE co nejkratší dobu. Naše doba výroby desky je přibližně 4x až 5x delší než u běžných PE desek. Zde pracujeme se střídavými tlaky, teplotami a fázemi klidu. Potřebné vlastnosti mohou vzniknout jedině při této trpělivosti.

Díky naším parametrům výroby je rovněž možné dostat do desky podstatně větší množství přísad - a především je v ní také udržet.

Dokonalá funkce, neškodné pro životní prostředí

Aditiva v tekuté podobě

Aditiva v tekuté podobě

Dalších 5 aditiv se skládá z různých přírodních olejů, parafinů a emulgátorů. Dnes dosahujeme takové koncentrace podílů aditiv, jaké se ještě nepodařilo žádnému jinému výrobci na celém světě. Celkově je naše směs nezávadná. Struktury polymerů plastů platí všeobecně a zejména v LIKE-ICE!, protože buňky živých organismů nejsou schopny je přijímat, takže jsou biologicky neaktivní a díky tomu dokonale nezávadné. Kombinace funkce a ekologické bezpečnosti byly a jsou v našem vývoji důležitými parametry.

Není třeba očekávat žádnou konkurenci - "2 miliony k 1 - možností"

Díky tomu nejenže LIKE-ICE! vytvořila výrobek, který simuluje veškeré potřebné vlastnosti ledu, ale také je to výrobek, který si zachovává své vlastnosti po celou dobu záruky a především s pravděpodobností 2 miliony : 1 ho nelze zkopírovat.

LIKE-ICE! Je první a jediná plocha certifikovaná IFI

Schválení IFI

Schválení IFI

Oficiální certifikát IFI

Až v roce 2016 se nám pak podařilo úspěšně realizovat naši 2. vlastnost. Společně s několika federacemi jsme chtěli plochu, která by fungovala i pro profesionály v curlingu. Společnost LIKE-ICE! dokázala jako jediný výrobce vyvinout plochu pro curling, který je také schválen federací IFI (International Federation Icestocksport). Již v letošním roce byla na této ploše vypsána celá řada turnajů.

Opotřebení a životnost

Zvětšený snímek odírání

Zvětšený snímek odírání

Obrušování

Opotřebení

V průběhu měsíce vzniká při plném využívání (nejméně 6 hodin denně) přibližně 1,7 kg obroušeného otěru při celkové hmotnosti představuje tento otěr přibližně 1 mm za 20 let.

Životnost/trvanlivost

Trvanlivost nebo životnost závisí do značné míry na faktorech namáhání a UV záření. Ani mráz, ani silné sluneční záření Nemohou tomuto materiálu nijak uškodit – to je testováno v rozpětí teplot od -65 °C do +75 °C. při použití venku a s trvalým UV zářením lze počítat s životností 10 let. Při použití uvnitř s životností 20 let.

Recyklace

100% recyklovatelný materiál bez toxických složek

100% recyklovatelný materiál bez toxických složek

Náš základní materiál a všechny obsažené produkty jsou šetrné k životnímu prostředí, bezpečné a odpovídají směrnicím 67/548/EHS a 99/45/ES. Díky tomu je systém LIKE-ICE! zcela neškodný pro přírodu, lidi i zvířata.

LIKE-ICE! lze proto ze 100 % recyklovat!