Školní sport s LIKE-ICE!

Zkušební projekt na základní škole Prandaugasse, 1220 Vídeň

Volksschule Wien Prandaugasse

Bruslení na školách – zpráva z testu

S podporou ministerstva sportu a se zapojením vídeňské městské školní rady bylo ve dnech 16.02.2015 až 27.03.2015 na ZŠ Prandaugasse, 1220 Vídeň, testováno pod vedením paní VDn.Mag. Reginy Neumaier něco zcela nového. Bruslení přímo ve školách. Společnost LIKE-ICE! A bývalý hokejista rakouského národního týmu Kurt Harand dostali nápad. Na sportovním hřišti ZČ byla položena plocha syntetického umělého ledu značky LIKE-ICE! Včetně pásů. Kurt Harand zpracoval základní podklad „vyučování bruslení“ během zkušebního provozu a proškolil vyučující.

SHRNUTÍ:

„Každodenní hodina tělocviku“ jako požadavek politiků vnímáme stejně jako význam starořímské modlitby bohům žádající zdravý duch ve zdravém těle (mens sana in corpore sano).

V realitě rakouských škol to nelze vždy zajistit. Především přes zimu chybí dostatek možností zajistit žákům pohyb odpovídající stanoveným cílům.

Používáním volných ploch (sportovní hřiště resp. obecné volné plochy) k hodinám tělocviku během zimních měsíců je možné zde poněkud zúžit mezeru mezi požadavkem a skutečností. Jak dobře to může fungovat, ukázal test na ZŠ Prandaugasse. Jak potvrdilo první vyhodnocení, touto další možností jsou nadšeni nejen učitelé, ale hodiny tělocviku pod širým nebem si užívají také děti.

„Dokonalý úspěch,“ shrnuje paní Mag. Regina Neumaier & Kurt Harand se školními dětmi v ZŠ Prandaugasse. „Rozšíření sportovní nabídky o nabídku sportovní výuky pod širým nebem v zimě je velkou výhrou všeobecně - a v bruslení zvlášť.“ S tímto systémem se především vše může odehrávat na školním pozemku a to usnadňuje integraci bruslení do hodin tělocviku.“

„Doufáme, že se nám podaří tuto nabídku realizovat i v dalším roce,“ myslí ředitelka Neumaier již na budoucnost.

Vlastnosti a samostatné charakteristiky

 • Podpora ministerstva sportu

 • Speciální modely financování ve spolupráci s městem a ministerstvy

 • Samomazné – integrované kluzné látky pro bruslení bez kluzných prostředků

 • integrovaná ochrana proti UV záření – pro dlouhou životnost i pod širým nebem

 • Integrované elektrostatikum k minimalizaci elektrického náboje

 • IIntegrované pojivo, aby zůstaly zachovány všechny vlastnosti

 • Zdravotně nezávadné. Všechny materiály a složky jsou bez obsahu škodlivých látek a podle směrnic EU 67/548/EHS a 99/45/ES jsou zcela nezávadné pro člověka i zvířata.

 • 100% ekologické – skutečně zelené - dokonale CO2 neutrální za provozu, 100% recyklovatelné.

 • 100% ekonomické (bez výdajů za provozu)

 • Skutečná záruka (5 let venku, 10 let uvnitř)

 • Ke stažení – prospekt na téma školní sport

Download - brožura o školních sportech