LIKE-ICE! Výrobek

Jak lze očekávat již podle názvu, cílem výrobků LIKE-ICE! Je být jako led. Jistě je to asymptotický cíl, ale zároveň naše vize. Pouze ti, kdo usilují o dokonalost, mohou dosáhnout dobré kvality.

Ale naše investice do výzkumu a vývoje nám dávají zapravdu. Dokonce i všichni profesionálové z oboru zpracování plastů nás nechali stát jako snílky. Jen naše víra a také znalosti možností nám daly sílu, abychom vytrvali a nakonec nechali za námi i "profesionály“.

V tomto případě nebyla řešením čistá chemie. Zdravá kombinace odvahy, chemie a fyziky nás nakonec odměnila výrobkem LIKE-ICE!

Další podrobnosti si přečtete v této rubrice. Dozvíte se zajímavé věci, které vám pomohou přijmout správné rozhodnutí.