QUICK-CONNECT (TM)

Patentovaný systém spojování značky LIKE-ICE!.

To mimořádné na uvedeném spojovacím Systému Quick-Connect spočívá v tom, že desky jsou fixovány ve svislém i ve vodorovném směru a navzájem se aretují.

Tím vznikl na celém světě unikátní třírozměrný systém spojování plastových desek.

Desky mají hrubé rozměry 1 000 mm x 1 000 mm a v čisté ploše mají rozměry 970 mm x 970 mm, jsou 19 mm silné a váží přibližně 18 kg. Čistá plocha = Hrubá plocha – Překrytí ŽÁDNÉ další spojovací prvky nejsou třeba.

Proč Quick-Connect?

Systém spojování desek QUICK Connect jsme vyvinuli na základě našich dlouholetých zkušeností. Plast reaguje několikanásobně prudčeji na kolísání teploty než jiné materiály. Na délce 30 m reaguje plast na kolísání teploty přibližně 20 až 30 centimetry rozpínání nebo smršťování (při tepelných změnách 30-40°C) Síly, které při rozpínání a smršťování vznikají, nemůže zachytit jen tak několik čepů nebo šroubků. K tomu uvádíme další podrobnosti dále.

Argument pro drážku-pero: "lepší svislá aretace"

Někdy padají argumenty, že se u nás prý tu a tam objevuje několik hran. To se může stát, když je plocha silně zvlněná. Přesto je třeba se zmínit, že i při spojení systémů s drážkou a perem musí být podklad dokonalý.

Proč?

Úplně jednoduché. Laikové často nevědí, že PE teče. Vlastně je to pouze tekutina, která teče velmi pomalu a je velmi vazká. Ale teče. Nečistý podklad lze spojením drážka-pero překlenout jen velmi krátkodobě. Pokud není podklad perfektní, vymstí se to po několika měsících zvlněnou plochou.

Zde se podíváme trochu na fyziku:

Desky drážka-pero

Nut- und Feder Platten mit Kunststoffbolzen

Nut- und Feder Platten mit Kunststoffbolzen

Proč neexistují žádné starší reference se systémem drážka-pero?

To je jasné – protože toto spojení nemůže trvale fungovat. Jak jsme se zmínili výše, častým argumentem je, že spojení drážka-peron zajišťuje lepší vertikální aretaci než puzzle nebo QuickConnect. To může být dokonce i pravda. V tomto případě ale nemáte žádné vodorovné zajištění tvaru. To je ovšem podstatně důležitější. Protože zde plast pracuje. Každou sekundu, celý den a vlastně i při té nejmenší změně teploty. Malé čepy nebo šrouby prakticky nic nepřinesou. K tomu uvádíme další podrobnosti ve videu dále.

Svisle se prakticky nic neděje. Jak jsme již psali, PE je velmi vazká tekutina, a proto musí být podklad do stanovené míry rovný. Pak ovšem nepřináší spojení drážka-pero žádnou výhodu. Argument "vertikálního zajištění" pak nemá smysl.

Jak je z obrázku a uvedeného videa rychle jasné i laikovi, vodorovná aretace pomocí malých čepů nebo šroubků nefunguje. U ploch přesahujících délku 10 metrů nelze již po několika týdnech zatížení udržet. Vznikají štěrbiny a vydutí.

Ve spojení musí díly navzájem lícovat a ke spojování nesmí být použity žádné jiné materiály.
Systémy DRÁŽKA a PERO se již po několika týdnech znečistí a štěrbiny se již zcela neuzavírají.

Ramena DRÁŽKY se v důsledku neustálého pohybu desek během několika málo týdnů roztáhnou. (hrany)

V důsledku prakticky neexistujícího lícování ve vodorovném směru pak prakticky nelze přenášet síly a vznikají štěrbiny.

A již po několika měsících je plocha k nepoužití. Maximální vhodnost pro události, protože tam jsou plochy neustále nově montovány.

Také klasické systémy puzzle jsou nevhodné, protože při působení velkých sil často ztrácejí své spojení. Jsou vhodné do velikosti ploch nanejvýš 150 m².

U klasických systémů puzzle zcela chybí svislá aretace – podklad pak musí být stoprocentně dokonalý.

Následuje několik obrázků zařízení spojených systémem drážka-pero. Silné síly se projevují velmi zřetelně

Zde jsou štěrbiny jasně patrné. Štěrbiny se začnou otevírat již po několika týdnech a pak jsou úrazy jen otázkou času.

Zde vidíme, co mohou způsobit síly při rozpínání a smršťování.

Zde vidíme, jak již u nové instalace začnou vyčnívat hrany klasického puzzle. Některé desky nedrží správně, a tak si výrobce pomáhá při montáži silikonem. Při první změně teploty se desky opět deformují.