Fyzika bruslení

Při bruslení na ledě jedete v principu po vrstvičce vody. Váha bruslaře, která působí tlakem na brusle, přeměňuje skupenství vody z pevného (led) na kapalné (voda). Klouzání po ledu je vlastně možné jen na vodním filmu, který takto vzniká. U plastů je samozřejmě nemožné realizovat něco takového. Proto používali lidé na dosavadních generacích umělého ledu přídavný kluzný prostředek, který nanášeli na povrch. V prvním pohledu je to skutečně nasnadě. Jestliže nelze skupenství přeměnit na kapalné, naneseme trochu kapaliny na povrch. To je ovšem v praxi spojeno s velkými nevýhodami. Nevýhody při použití kluzných prostředků.

Kluzný prostředek musí být nanesen všude a především stejnoměrně. Pokud není tato podmínka splněna, mohou (již brzy) rychle vznikat suchá místa. Roste nebezpečí úrazu.

Nanášení kluzného prostředku je navíc časově velmi náročné. Podle frekvence využívání plochy a podle teploty je nutné nanášení kluzného prostředku neustále opakovat.

Kluzný prostředek snadno zachycuje nečistoty, což způsobuje, že plastová plocha se stává nerovnou a to značně snižuje možnost skluzu po ploše.

Některé kluzné prostředky obsahují zdraví škodlivé složky. A to je nebezpečné zejména pro děti.

Když bruslaři přistanou na zemi, zanechávají některé kluzné prostředky na oděvech nehezké skvrny.

LIKE-ICE! funguje zcela bez kluzných prostředků díky tomu, že dosahuje kluznosti na plastu, jaká byla dosud považována téměř za nemožnou. S LIKE-ICE! již v budoucnosti nebude existovat ani zadrhávání, ani škubání, ale jen plynulé klouzání.